ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Η οργανωτική δομή της εταιρείας είναι η ακόλουθη:

 • Γενικός Διευθυντής και Εκπρόσωπος της εταιρείας

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1981

 • Προϊστάμενος Τομέα Τοπογραφίας

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1997

 • Προϊστάμενος Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1997

 • Υπεύθυνος Ποιότητας

  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΟΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1997

 • Αναπληρωτής Υπεύθυνος Ποιότητας και Τεχνικός Ασφαλείας

  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΠΑ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1992

 • Σύμβουλος Γεωπληροφορικής

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός ΕΜΠ 2008,
  Μsc Environmental Mapping UCL 2010
 • Λογιστήριο

  ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ, Οικονομολόγος

 • Γραμματειακή Υποστήριξη

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΤΟΥΡΑ, Τεχνολόγος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2006

 • Λοιπό Στελεχιακό Δυναμικό

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1981

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1985

  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΤΖΑΡΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 1999

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΝΑΛΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Α.Π.Θ.2000,
  Mεταπτυχικό δίπλωμα ειδίκευσης στην κατεύθυνση «Χαρτογραφική Παραγωγή
  και Γεωγραφική Ανάλυση, ΑΠΘ 2002.

  ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΛΩΝΗΣ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 2006

  ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΠΡΑ, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Ε.Μ.Π. 2008

  ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΑ, Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2005

  ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΤΕΝΗ, Τεχνολόγος Τοπογράφος, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 2006

 

Πέραν των ανωτέρω βασικών στελεχών η εταιρεία διαθέτει επιπλέον επιστημονικό προσωπικό αλλά και επιστημονικούς συνεργάτες άλλων ειδικοτήτων και πλαισιώνεται από έμπειρο διοικητικό προσωπικό.